Search results

 1. Biographien im Grenzraum : eine untersuchung in der euroregion Neiße / Peter Alheit, Irena Szlachcicowa, František Zich   .  Dresden :  Neisse Verlag,  2006 . 543 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr10/000
 2. Celkové hodnocení přeshraničních vlivů / František Zich   .  Člověk v pohraničí.s. 16-29.
  article
 3. Cikáni ve starém Mostě : (výsledky sociologického průzkumu) / Jan Friš, Jaroslav Sochor, Miroslav Štráchal, František Zich, Helena Žáková   .  Most :  Okresní národní výbor Most,  1975 . 221 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 4. Co víte o současné sociologii : Základní pojmy současné marxistické sociologie / Zprac. František Zich a kol   .  Praha :  Horizont,  1979 . 286, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E60/000
 5. Co víte o současné sociologii : základní pojmy současné marxistické sociologie / František Zich   .  Praha :  Horizont,  1979 . 286 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 6. Člověk v pohraničí : výzkum přeshraničních vlivů působících na obyvatele pohraničí ČR / ed. František Zich   .  Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně,  2006 . 262 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr40/000
 7. Důvěra a sociální odpovědnost / František Zich   .  Sociální potenciál - důvěra a odpovědnost.s. 42-57.
  article
 8. Etnické a národnostní vztahy v pánevní oblasti severních Čech / František Zich, Václav Houžvička, Quido Kastner   .  Praha :  Sociologický ústav Akademie věd České republiky,  1995 . 42 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D30/000
 9. Kdo žije v pohraničí / František Zich a kol.   .  Ústí nad Labem :  Slon,  1996 . 129 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D30/000
 10. Kdo žije v pohraničí : česká část česko-německého pohraničí v procesech společenské transformace a evropské integrace / František Zich ... [et al.]   .  [Praha] :  Sociologický ústav Akademie věd České republiky,  1996 . 129 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000