Search results

 1. Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni   .  Plzeň : Fakulta filozofická Západočeské univerzity, 2006-  2006-2008 Ústí nad Labem : Vlasta Králová
  Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni
 2. Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 1 (2006) / [editor Ivo T. Budil]   .  Ústí nad Labem :  Nakladatelství a vydavatelství Vlasty Králové,  2006 . 175 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Analytická filosofie. Druhá čítanka / uspořádal Jiří Fiala   .  Praha ; Plzeň :  O.P.S. Michal V. Hanzelín,  2000 . xlii, 283 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 4. Analytická filosofie. První čítanka, Úvod / uspořádal Jiří Fiala   .  Nymburk ; Plzeň :  O.P.S.,  2005 . cxxxix s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 5. Bezpečnost : vývoj a proměny konceptu / Šárka Waisová   .  Plzeň :  Aleš Čeněk,  2005 . 159 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 6. Biologická a sociální dimenze člověka : [sborník příspěvků z interdisciplinárního sympozia "Biologický a sociální determinismus ve vědách o člověku", Plzeň, 12.5.2006] / editoři Vladimír Blažek, Ivo T. Budil   .  Plzeň :  Katedra antropologie, Fakulta filozofická Západočeské univerzity,  2006 . 103 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. bohemistiky PF00/100
  volný výběr20/000
 7. Blízký východ v současném světě. I / editor Lukáš Pecha   .  Plzeň :  Aleš Čeněk,  2005 . 95 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 8. Commonwealth : politické systémy / Marek Ženíšek, David Šanc a kol.   .  Plzeň :  Aleš Čeněk,  2007 . 276 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 9. Český stranický systém ve 20. století / Ladislav Cabada, David Šanc   .  Plzeň :  Aleš Čeněk,  2005 . 223 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 10. Filosofie v Byzanci : dvě metodologické studie / Eduard Neupauer   .  Plzeň :  Vydavatelství ZČU v Plzni,  2011 . 117 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000