Search results

 1. Aplikovaná sociální psychologie. I / Jozef Výrost, Ivan Slaměník, ed.   .  Praha :  Portál,  1998 . 383 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B40/000
  sklad D30/000
  volný výběr41/000
  PS - Wedlichová dr.00/100
 2. Aplikovaná sociální psychologie. II / ed. Jozef Výrost, Ivan Slaměník   .  Praha :  Grada,  2001 . 260 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B30/010
  sklad D20/000
  P_PKAREL00/100
  volný výběr41/000
 3. Aplikovaná sociální psychologie. III, Sociálněpsychologický výcvik / Růžena Komárková, Ivan Slaměník, Jozef Výrost (Eds.)   .  Praha :  Grada,  2001 . 224 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B00/010
  sklad D30/020
  P_PKAREL00/100
  volný výběr11/030
  PS - Wedlichová dr.00/100
 4. Kapitoly z psychológie osobnosti / Jozef Výrost, Imrich Ruisel   .  Bratislava :  Veda,  2000 . 282 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
 5. Sociální psychologie / Jozef Výrost, Ivan Slaměník (eds.)   .  Praha :  Grada,  2008 . 404 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  PS - Fleischmann Mgr.00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr91/070
 6. Sociální psychologie / Jozef Výrost, Ivan Slaměník   .  Praha :  Institut sociálních vztahů,  1997 . 453 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B70/000
  sklad D30/000
 7. Sociální psychologie : teorie, metody, aplikace / Jozef Výrost, Ivan Slaměník, Eva Sollárová (eds.)   .  Praha : Grada, 2019 . 759 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  P_PKAREL00/100
  volný výběr20/000
 8. Sociálno-psychologický výskum postojov / Jozef Výrost   .  Bratislava :  Veda,  1989 . 337 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr10/000
 9. Vybrané kapitoly zo sociálnej psychológie. III, Sociálnopsychologická analýza osobných vzťahov, interpersonálna agresia, makrosociálne javy a procesy / Jozef Výrost, Alena Zeľová, Ladislav Lovaš   .  Bratislava :  Veda,  1996 . 163 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  volný výběr01/000