Search results

 1. Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice / Zdeněk R. Nešpor, Zdeněk Vojtíšek   .  Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015 . 655 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  volný výběr01/000
  book
 2. Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice : náboženství, církve, sekty, duchovní společenství / Zdeněk Vojtíšek   .  Praha :  Portál,  2004 . 462 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 3. Encyklopedie nových náboženství : nová náboženská hnutí, sekty a alternativní spiritualita / editor Christopher Partridge ; editor českého vydání Zdeněk Vojtíšek ; [z anglického originálu ... přeložili Zdeněk Vojtíšek ... et al.]   .  V Praze :  Knižní klub,  2006 . 446 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr01/000
 4. Islám a křesťanství : sborník k poctě Luboše Kropáčka / editor: Zdeněk Vojtíšek   .  [Chomutov] : Luboš Marek pro Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy, 2019 . 223 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Netradiční náboženství u nás / Zdeněk Vojtíšek   .  Praha :  Dingir,  1998 . 137 s., 2 listy fot. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 6. Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět / Zdeněk Vojtíšek   .  Praha :  Beta Books,  2007 . 210 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Nová náboženství a násilí / Zdeněk Vojtíšek   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017 . 285 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  volný výběr10/000
 8. Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství / Zdeněk Vojtíšek   .  Brno :  L. Marek,  2005 . 233 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 9. Sekty a nová náboženství / Douglas E. Cowan, David G. Bromley ; editor českého vydání Zdeněk Vojtíšek ; [přeložili Jan Auský ... et al.]   .  Praha :  Grada,  2013 . 222 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Spiritualita v pomáhajících profesích / Zdeněk Vojtíšek, Pavel Dušek, Jiří Motl   .  Praha :  Portál,  2012 . 231 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000