Search results

 1. Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu - 2016 / Hana Novotná, Jiří Vojtěch   .  Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2017 . 52 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Analýza profesní struktury pracovních sil v České republice z pohledu sféry vzdělávání : vývojové trendy zaměstnanosti v ČR období let 1991 až 2006 / Gabriela Doležalová, Robert Soukup, Jiří Vojtěch   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2007 . 80 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 3. Analýza profesní struktury pracovních sil v České republice z pohledu sféry vzdělávání - 2003 : vývojové trendy zaměstnanosti v období let 1991 až 2002 / Robert Sukup, Jiří Vojtěch   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2003 . 82 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 4. Analýza realizované vzdělávací nabídky středních škol ve školních rocích 1998/99, 2003/04 a 2008/09 / Pavla Skácelová, Jiří Vojtěch   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2010 . 48 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Analýza školních vzdělávacích programů - 2007 : analýza ŠVP zpracovaných na základě vzdělávacích programů v pilotních školách projektu Pilot S / Olga Kofroňová, Jiří Vojtěch   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2008 . 33 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Analýza vzdělávacích programů z hlediska zaměstnatelnosti absolventů / Olga Kofroňová, Jiří Vojtěch   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2005 . 56 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 7. Co potřebují absolventi škol pro uplatnění na trhu práce / Miroslav Kadlec ... [et al.]   .  [Praha] :  Tauris,  2000 . 69 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
 8. Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů ško l- 2006 / Jeny Burdová, Jana Trhlíková, Jiří Vojtěch   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2007 . 36 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 9. Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol : 2004 / Jana Trhlíková, Jiří Vojtěch   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2004 . 42 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 10. Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol v období ekonomické krize / Pavla Skácelová, Jiří Vojtěch   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2009 . 33 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.