Search results

 1. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. I, Severinsko-kosořská dynastie 1488-1557 / Petr Voit   .  Praha :  KLP,  2013 . 463 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. II, Tiskaři pro víru i tiskaři pro obrození národa 1498-1547 / Petr Voit   .  Praha : Academia, 2017 . 933 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 3. Encyklopedie knihy : starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století : papír, písmo a písmolijectví : knihtisk a jiné grafické techniky : tiskaři, nakladatelé, knihkupci : ilustrátoři a kartografové : literární typologie , textové a výtvarné prvky knihy : knižní vazba, knižní obchod / Petr Voit   .  Praha :  Libri ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově,  2006 . 1350 s., [160] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. historie FF00/100
  kat. výtvarné kultury PF00/100
  volný výběr02/000
 4. Encyklopedie knihy : starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století : papír, písmo a písmolijectví, knihtisk a jiné grafické techniky, tiskaři, nakladatelé, knihkupci, ilustrátoři a kartografové, literární typologie, textové a výtvarné prvky knihy, knižní vazba, knižní obchod. I. díl / Petr Voit   .  Praha :  Libri ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově,  2008 . 655 s., [96] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 5. Encyklopedie knihy : starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století : papír, písmo a písmolijectví, knihtisk a jiné grafické techniky, tiskaři, nakladatelé, knihkupci, ilustrátoři a kartografové, literární typologie, textové a výtvarné prvky knihy, knižní vazba, knižní obchod. II. díl / Petr Voit   .  Praha :  Libri ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově,  2008 . s. 656-1350, [64] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 6. Iluminované rukopisy doby husitské / Karel Stejskal, Petr Voit   .  Praha :  Grafit,  1991 . 239 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 7. Kronika česká / Václav Hájek z Libočan ; [k vydání připravil, poznámkami opatřil, ediční poznámku napsal a rejstříky sestavil Jan Linka ; doslov napsal Petr Voit]   .  Praha :  Academia,  2013 . 1447 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 8. Minulost pražského knihtisku / Petr Voit   .  Praha :  Státní knihovna ČSR,  1987 . 157 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 9. Pražské Klementinum / [text a sest. obr. příl.] Petr Voit ; [úvod] Vojtěch Balík ; fotogr. Soňa Divišová ... [aj.] ; vazba a graf. úprava Petr Joachimsthal, Petr Zloch   .  Praha :  Národní knihovna v Praze,  1990 . 183 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 10. Příspěvky ke Knihopisu. (5), Moravské prameny z let 1567-1568 k dějinám bibliografie, cenzury, knihtisku a literární historie / Petr Voit   .  Praha :  Státní nakladatelství technické literatury,  1987 . 248 s., 12 obr.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000