Search results

 1. Dynamika fonologického systému současné spisovné češtiny / Josef Vachek   .  Praha :  Academia,  1968 . 154, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 2. English past and present : an introductory course / Josef Vachek   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1991 . 71 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
  AN - Šteklová dr.00/100
  volný výběr01/000
 3. Jazyk, kultura a slovesnost / Vilém Mathesius ; [výbor uspořádal, stať Die Persönlichkeit Josef Zubatýs z němčiny přeložil a doslov napsal Josef Vachek ; k vydání připravil ... Emanuel Macek]   .  Praha :  Odeon,  1982 . 527 s., [20] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
 4. Lingvistická charakteristika současné angličtiny : Určeno pro posl. fak. fil / Autoři: Josef Vachek, Jan Firbas   .  Praha :  SPN,  1962 . 147 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Lingvistický slovník Pražské školy / Josef Vachek ; [z francouzského originálu ... přeložili a k českému vydání připravili Vladimír Petkevič a Jaromír Tláskal ; předmluvu k české verzi napsal František Čermák]   .  Praha :  Karolinum,  2005 . 289 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr41/000
 6. Prague Studies in Mathematical Linguistics. 1 / Editors: Lubomír Doležel, Petr Sgall, Josef Vachek   .  Prague :  Academia,  1966 . 240 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
 7. Prague Studies in Mathematical Linguistics. 3 / Red. Petr Sgall, Marie Těšitelová, Josef Vachek   .  Prague :  Academia,  1972 . 286, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B30/000
 8. Prolegomena k dějinám Pražské školy jazykovědné / Josef Vachek   .  Jinočany :  H & H,  1999 . 135 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
 9. Selected Writings in English and General Linguistics / Josef Vachek ; Jan Firbas: Josef Vachek's Work in General and English Linguistics, předml   .  Praha :  Academia,  1976 . 451, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B30/000
 10. Standard English in historical perspective / Josef Vachek   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1991 . 63 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E30/000
  AN - Šteklová dr.00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.