Search results

 1. Bohemika z Městské knihovny v Žitavě ve fondu Státní knihovny ČSR - Universitní knihovny : soupis státního daru Německé demokratické republiky / zpracovaly Emma Urbánková a Bedřiška Wižďálková   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1971 . 122, [2] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 2. Klementinské zlomky nejstarších českých legend / předmluvu napsala a za spolupráce Františka Ryšánka a Františka Šimka vydala Emma Urbánková   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1959 . 130 s., [9] s. fot. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E30/000
 3. Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce 18. století : dodatky. Díl 1, Prvotisky (do r. 1500) / Emma Urbánková   .  Praha :  Národní knihovna,  1994 . 147 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 4. Kronika Trojánská : Guidonis de Columna Historiae destructionis Troiae : versio bohemica / [edidit Emma Urbánková]   .  Pragae :  Pragopress,  1968 . 386 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 5. Pasionál Přemyslovny Kunhuty / Emma Urbánková, Karel Stejskal   .  Praha :  Odeon,  1975 . 238 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. historie FF00/100
 6. Prameny a literatura k počátkům českého knihtisku. Sv. 1/2, Texty 19.-20. století / Vydání připravila Emma Urbánková   .  Praha :  Státní knihovna ČSR,  1986 . S. 341-673 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 7. Prameny a literatura k počátkům českého knihtisku. Sv. 2, Poznámky a rejstříky / Vydání připravila Emma Urbánková   .  Praha :  Státní knihovna ČSR,  1986 . 335 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 8. Pravidla jmenné katalogizace starých tisků, prvotisků a rukopisů / [zpracovali František Horák, Emma Urbánková, Bedřiška Wižďálková]   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1971 . 158 s., [12] s. il.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  služ. příručka AN00/100
 9. Rekonstrukce knihovny Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic : katalog inkunábulí roudnické lobkovické knihovny / Kamil Boldan, Emma Urbánková   .  Praha :  Národní knihovna České republiky,  2009 . 902 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 10. Rukopisy a vzácné tisky pražské Universitní knihovny / Emma Urbánková   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1957 . 111 s., 124 obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000