Search results

 1. Aktuální otázky kinantropologie : pohyb a somatomentální vývoj osobnosti / Bohumil Svoboda, Václav Hošek   .  Praha :  Karolinum,  1992 . 132 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr81/010
 2. Antropomotorika : teorie tělesných cvičení / Stanislav Čelikovský a kolektiv   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1974 . 269 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 3. Atletika pro děti [videozáznam] : Běhej, skákej, házej rád...! atletem se můžeš stát / Iveta Rudová   .  Praha :  CASRI,  2013 . 1 DVD-video
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A20/000
 4. Basketbal : praktická cvičení pro školní TV / Michael Velenský   .  Praha :  Univerzita Karlova,  1994 . 76 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  PF - KTVaS Josef Heidler, Mgr.00/100
  volný výběr81/000
 5. Běh na lyžích / Tomáš Gnad, Dana Psotová   .  Praha :  Karolinum,  2005 . 151 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Běhy - chůze [videozáznam] / V. Kučera, I. Piták, M. Lapka   .  [Praha] :  CASRI,  c2005 . 1 DVD-video (40 min.)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000
 7. Biologie dítěte : rané fáze lidské ontogenéze / Ladislava Havlíčková   .  Praha :  Karolinum,  1998 . 93 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
 8. Coaches and Physical Education Teachers Training in Socialist Countries / Editor of the english version B. Svoboda   .  Prague :  Olympia,  1984 . 103 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 9. Cvičebnice ruského jazyka pro posluchače fakulty tělesné výchovy a sportu v UK. Díl 2, Rusko-český a česko-ruský slovník / Silva Pešková   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1980 . 139 s.
  book
 10. Didaktika gymnastiky ve školní tělesné výchově / Otto Petr, Vratislav Svatoň a kolektiv   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1983 . 150 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F110/000
  TV - Kabešová Mgr.00/100