Search results

 1. Algebra a teoretická aritmetika III. Číselné obory : určeno pro posl. fak. přírodověd. a pedagog / Ladislav Skula   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1984 . 117 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  MA - Kuřil dr.10/000
 2. Anglické konverzační texty pro nefilologické obory / [vyd.] Univerzita J. E. Purkyně (Brno)   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1989 . 171 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D30/000
 3. Antologie literatury pro mládež a četby mládeže za obrození / František Šalé ; Zdeněk Zapletal   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1989 . 272 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
 4. Biostatistika / Jaroslav Benedík ; [vyd.] Univerzita J. E. Purkyně, Brno   .  Brno :  Univerzita J. E. Purkyně v Brně,  1989 . 234 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Cvičení z fyziky : pro nefyzikální obory : určeno pro posl. fak. přírodověd / Bohuslav Máca ... [aj.]   .  Praha :  SPN,  1988 . 165 s.
  book
 6. Cvičení z hydrologie : určeno pro posl. fakulty přírodověd. a pedagog / Vladimír Herber   .  Praha :  SPN,  1984 . 97 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 7. Cvičení z matematické analýzy : Riemannův integrál / Jiří Dula ; Jiří Hájek   .  Praha :  SPN,  1988 . 84 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 8. Čítanka slovenských textů / Věra Linhartová, František Uher   .  Praha :  SPN,  1982 . 99 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 9. Čítanka z dějin Československa : 1945 - současnost : určeno pro posl. fak. filozofické a pedagog / František Čapka   .  Praha :  SPN,  1986 . 196 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. historie FF00/100
 10. Dějiny anglické literatury od počátků do poloviny sedmnáctého století : určeno pro posl. fak. filozof. Část 1, Středověk / Aleš Tichý, Lidmila Pantůčková, Thomas D. Sparling   .  Praha :  SPN,  1984 . 99 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.