Search results

 1. Básně Josefa Kajetána Tyla   .  Praha :  Alois Hynek,  [1892?] . 345 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. Braniboři v Čechách : Vypravování ze staročeských příběhů / Josef Kajetán Tyl ; Upr. a dosl. naps. Vladimír Kovářík ; Il. Rudolfa Švába   .  Praha :  Státní nakladatelství dětské knihy,  1949 . 115 , [2] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 3. České granáty : výbor z díla Josefa Kajetána Tyla / [ilustroval Vlastimil Rada ; výbor sestavil, předmluvu a literární poznámky napsal Vladimír Kovářík]   .  Praha :  Státní nakladatelství dětské knihy,  1956 . 509 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 4. Čtení pro lid : publicistika 1846, 1847, 1851 / Josef Kajetán Tyl ; edičně připravil a doslov naps. Mojmír Votruba ; graf. úprava František Muzika   .  Praha :  Odeon,  1986 . 562 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Divadelní hry. Svazek III / od Josefa Kajetana Tyla   .  V Praze :  Alois Hynek,  [1890] . 485 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 6. Divadelní referáty a stati / Josef Kajetán Tyl ; [k vydání připravil Ludvík Páleníček za spolupráce Miroslava Kačera a Břetislava Štorka ; svazek sestavil a doslov Tylova divadelní publicistika napsal Miroslav Kačer]   .  Praha :  SNKLHU,  1960 . 302, [6] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 7. Don Juan a jiné povídky / Josef Kajetán Tyl ; [výbor uspořádal, edičně připravil, medailón o autorovi, vysvětlivky a ediční poznámku napsal Mojmír Otruba]   .  Praha :  Československý spisovatel,  1974 . 287 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 8. Dramatické báchorky / Josef Kajetán Tyl   .  Praha :  Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění,  1954 . 299 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Dramatické báchorky / Josef Kajetán Tyl ; Připr. Alois Jedlička ... Jan Kopecký ... Vladimír Štěpánek ; Doslov naps. Jiří Hájek ; Vysvětl... připr. Jan Kopecký a Miroslav Laiske ... Vladimír Štěpánek ; Fot.: Divadelní odd. N. musea, Archiv N. divadla ... [a j.]   .  Praha :  SNKLHU,  1953 . 477, [3] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr20/000
 10. Dramatické obrazy ze života / Josef Kajetán Tyl ; [K vyd.] připr. Jaroslava Otrubová a Alois Jedlička ; Doslov naps. Miroslav Kačer   .  Praha :  SNKLHU,  1954 . 475, [2] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.