Search results

 1. Obory sociální politiky / Igor Tomeš   .  Praha :  Portál,  2011 . 366 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr11/000
 2. Povinná sociální solidarita / Igor Tomeš   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018 . 223 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Rozvoj hospicové péče a její bariéry / Igor Tomeš, Eva Dragomirecká, Katarina Sedlárová, Daniela Vodáčková   .  Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015 . 166 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  volný výběr00/010
 4. Rozvoj hospicové péče a její bariéry / Igor Tomeš, Eva Dragomirecká, Katarina Sedlárová, Daniela Vodáčková   .  Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015 . 166 stran
  book
 5. Řízení sociálních procesů v České republice / Kateřina Šámalová, Igor Tomeš (editoři) a kolektiv autorů   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018 . 147 stran
  Řízení sociálních procesů v České republice
 6. Řízení sociálních procesů v České republice / Kateřina Šámalová, Igor Tomeš (editoři) a kolektiv autorů   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018 . 147 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  volný výběr10/000
 7. Sociální politika : teorie a mezinárodní zkušenost : výběr z přednášek přednesených na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy / Igor Tomeš   .  Praha :  Sociopress,  1996 . 213 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 8. Sociální právo České republiky / Igor Tomeš a kolektiv   .  Praha : Wolters Kluwer, 2015 . 339 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Sociální souvislosti aktivního stáří / Igor Tomeš, Kateřina Šámalová (ed.) a kolektiv   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017 . 254 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  volný výběr00/010
 10. Sociální souvislosti aktivního stáří / Igor Tomeš, Kateřina Šámalová (ed.) a kolektiv   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017 . 254 stran
  book