Search results

 1. Aktivizační metody na 1. stupni ZŠ - náměty do hodin českého jazyka k rozvoji klíčových kompetencí druhého období podle RVP / Aleš Řezníček   .  2016 . 69 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Aktivizující metody k motivaci žáka ve výuce českého jazyka ve třetím ročníku základních škol / Pavlína Vocásková   .  2016 . 62 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Aktivizující metody ve výuce českého jazyka na 1. stupni ZŠ / Monika Prokopcová   .  2019 . 67 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Aktivizující metody ve výuce mateřského jazyka v primární škole / Jana Sobotková   .  2017 . 56 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Aspekty literárnovedné a jazykovedné II : zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku / editorky Viera Kováčová, Dana Baláková, Jaromíra Šindelářová   .  Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku - Filozofická fakulta, 2009 . 238 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 6. Cizí jazyk v předškolním věku z pohledu učitele i rodiče / Kristýna Martinovská   .  2017 . 60,2 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Česká nonsensová pohádka v čítankách 4.-5. tříd ZŠ v Ústí nad Labem / Jarmila Strnadová   .  2021 . 86 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Český jazykový obraz světa v učebnicích českého jazyka pro cizince [rukopis] / Michaela Šváchová   .  2014 . 59 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Čeština jako cizí jazyk v evropském kontextu / Jaromíra Šindelářová   .  Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,  2008 . 177 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
  sklad D10/000
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr01/020
 10. Čeština jako druhý jazyk a začleňování žáků-cizinců na 1. stupni ZŠ Novoborská / Marketa Králová   .  2018 . 97 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100