Search results

 1. Almanach Kmene 1930-31 / redigoval F.X. Šalda   .  Praha :  Klub moderních nakladatelů Kmen,  1930 . 207 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 2. Básně : souborné vydání / F.X. Šalda   .  Praha :  Torst,  1997 . 489 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr10/000
 3. Bibliografie díla F.X. Šaldy / Jiří Pistorius, Emanuel Macek ; k vydání připravili Michael Špirit, Luboš Merhaut, Jan Wiendl   .  Praha : Institut pro studium literatury, 2017 . 687 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Čteme z F.X. Šaldy / František Xaver Šalda   .  Praha :  SPN,  1980 . 317 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 5. Dílo Jiřího Wolkera : básně, prósy, dramata / uspoř. a poznámkami opatřil A. M. Píša ; úv. studii napsal František Xaver Šalda   .  Praha :  Václav Petr,  1926 . 350 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 6. Dopisy Simonettě Buonaccini / F.X. Šalda ; [vybrala, uspořádala a ediční doslov napsala Marie Křížková ; k vydání připravil, edíční poznámkou a vysvětlivkami doprovodil Karel Svátek ; úvodní slovo napsal Oleg Sus]   .  Liberec :  Severočeské nakladatelství,  1967 . 85 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 7. Dr. Edvard Beneš ve fotografii : historie velkého života / slovem uvádí F.X. Šalda   .  V Praze : Orbis, 1945 . 100 nečíslovaných stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 8. Duše a dílo : podobizny a medailony / F.X. Šalda   .  Praha :  Melantrich,  1950 . 242 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B01/000
  book
 9. Duše a dílo : podobizny a medailony / F.X. Šalda   .  Praha :  Melantrich,  1947 . 242 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
 10. F.X. Šalda : / Ludvík Svoboda   .  Praha :  Svobodné slovo,  1967 . 405 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
  kat. bohemistiky PF00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.