Search results

 1. Automobilismus a česká společnost / Jan Štemberk, Ivan Jakubec, Bohuslav Šalanda   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020 . 315 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. České pověsti ze současného sběru : doklady k dějinám lidového myšlení - I. / Bohuslav Šalanda ; Universita Karlova v Praze, Filozofická fakulta   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1989 . 183 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 3. Folklórní epika jako projev společenského vědomí / Bohuslav Šalanda   .  Praha :  Univerzita Karlova,  1980 . 127 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  sklad E10/000
  kat. historie FF00/100
 4. Jak studovat aktéra a sociální změnu z perspektivy historické sociologie / Nicolas Maslowski, Bohuslav Šalanda (edd.)   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017 . 1 online zdroj (261 s.)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  book
 5. Tradiční a moderní z perspektivy historické sociologie : studentské práce / Bohuslav Šalanda (editor)   .  Kolín :  Nezávislé centrum pro studium politiky,  2011 . 168 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Ústní podání a dějiny / Bohuslav Šalanda ; Obálka a graf. úprava Kateřina Řezáčová   .  Praha :  Univerzita Karlova,  1988 . 148 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.