Search results

 1. Analýza profesní struktury pracovních sil v České republice z pohledu sféry vzdělávání : vývojové trendy zaměstnanosti v ČR období let 1991 až 2006 / Gabriela Doležalová, Robert Soukup, Jiří Vojtěch   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2007 . 80 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Analýza profesní struktury pracovních sil v České republice z pohledu sféry vzdělávání - 2003 : vývojové trendy zaměstnanosti v období let 1991 až 2002 / Robert Sukup, Jiří Vojtěch   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2003 . 82 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Odvětvová a profesní struktura pracovníků ve zpracovatelském průmyslu a ostatních odvětvích v ČR v kontextu se sférou vzdělávání / Robert Sukup, Gabriela Doležalová, Jiří Vojtěch   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2005 . 37 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků ve středním a vyšším vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se situací v Evropské unii 2004/05 / Jiří Vojtěch, Jeny Festová, Robert Sukup   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2005 . 44 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků ve středním a vyšším vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce 2003/04 / Jiří Vojtěch, Jeny Festová, Robert Sukup   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2004 . 40 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000