Search results

 1. Cesty zdokonalování kultury vyučování matematice / Alena Hošpesová, Naďa Stehlíková, Marie Tichá (editorky)   .  České Budějovice :  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,  2007 . 218 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 2. Číselné představy dětí / Milan Hejný, Naďa Stehlíková   .  Praha :  Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta,  1999 . 123 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  MA - Eisenmann doc.00/100
  kat. matematiky PřF00/200
  volný výběr01/000
 3. Didaktika matematiky jako nástroj zvládání kritických míst v matematice / Naďa Vondrová   .  Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019 . 257 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. matematiky PřF00/100
  P_PKRÁTKÁ00/100
  MA - Přibyl Mgr.00/100
  volný výběr30/000
 4. Elementární matematika : (rovnice, teorie čísel, kombinatorika, planimetrie) / Milan Hejný, Naďa Stehlíková   .  Praha :  Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta,  2000 . 79 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Elementární matematika
 5. Elementární matematika. Část II, (Algebraické výrazy, posloupnosti a řady, pravděpodobnost, stereometrie) / Milan Hejný, Naďa Stehlíková   .  Praha :  Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta,  2001 . 99 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Elementární matematika
 6. Jak učit matematice žáky ve věku 10-15 let : sborník příspěvků : Litomyšl 23.-25.10.2003 / [organizátor Matematická a pedagogická sekce JČMF, VOŠP a SPgŠ v Litomyšli, JČMF - pobočka Pardubice ; editoři Naďa Stehlíková, Filip Roubíček]   .  Praha :  Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta,  2004 . 121 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. matematiky PřF00/100
 7. Kritická místa matematiky základní školy v řešeních žáků / Naďa Vondrová, Miroslav Rendl a kol.   .  V Praze : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2015 . 462 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  volný výběr10/000
 8. Matematická slovní úloha : mezi matematikou, jazykem a psychologií / Naďa Vondrová a kolektiv   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019 . 418 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. matematiky PřF00/100
  P_PKRÁTKÁ00/100
  MA - Přibyl Mgr.00/100
  volný výběr30/000
 9. Mezinárodní šetření TALIS 2013. Zkušenosti s využitím inovativní metody vzdělávání učitelů matematiky / Jana Cachová, Jana Coufalová, Alena Hošpesová, Magdalena Krátká, Naďa Vondrová   .  Praha : Česká školní inspekce, 2015 . 59 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Náměty na podnětné vyučování v matematice / Naďa Stehlíková (editorka)   .  Praha :  Pedagogická fakulta UK,  2007 . 320 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. matematiky PřF00/100
  volný výběr31/000