Search results

 1. Bibliografie personálních bibliografií 1945-1985. Sv. 1, A-M / Zpracovala Martina Chmátalová   .  Praha :  Státní knihovna ČSR,  1989 . 240 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. Bibliografie personálních bibliografií 1945-1985. Sv. 2, N-Ž / Zpracovala Martina Chmátalová   .  Praha :  Státní knihovna ČSR,  1988 . S. 245-449
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 3. Bibliotheca musica : Přehl. hudebně-věd. lit. vydané v zahr. po r. 1945 a získané knihovnami a jinými institucemi v ČSSR od r. 1965. Sv. 18   .  Praha :  SNTL,  1988 . 130 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 4. Biotechnologie a jejich základní literatura / sest. Karel Beneš a kol. ; [vyd.] Státní knihovna ČSR, Praha   .  Praha :  Státní knihovna ČSR,  1989 . 35 s., 5 příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Collectio Ecclesiae Březnicensis : catalogus collectionis operum artis musicae : [hudební sbírka děkanského kostela sv. Ignáce v Březnici] / composuit Jitřenka Pešková   .  Praha :  Supraphon,  1983 [i.e. 1984] . 381 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F10/000
 6. Česká bibliografie : sborník statí a materiálů. Sv. 10 / [uspořádala redakční rada]   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1973 . 437 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 7. Česká bibliografie : sborník statí a materiálů. Sv. 11 / [uspořádala redakční rada]   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1973 . 621 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 8. Čtenářem se člověk stává / Jana Marhounová ; obálka a graf. úprava Naděžda Bláhová   .  Praha :  SNTL,  1987 . 108 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 9. Knihovna : Vědeckoteoretický sborník St. knihovny ČSR. Sv. 12 / Uspoř. Marie Sedláčková   .  Praha :  SPN,  1981, [v tiráži spr.] 1982 . 495 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 10. Knihovna : vědeckoteoretický sborník. Svazek 8 / uspoř. Kamil Groh a František Horák   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1971 . 322, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.