Search results

 1. Aristotelova metafyzika [rukopis] / Jaroslav Zajíc   .  2008 . 71 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Bernard Bolzano a jeho kritika Kanta [rukopis] / Petr Bláha   .  2012 . 80 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Jazyk - logika - věda / editor Prokop Sousedík   .  Praha :  Filosofia,  2005 . 351 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr30/000
 4. Je matematika věda? : mezi formalismem a strukturalismem / Prokop Sousedík, David Svoboda   .  V Praze : Triton, 2017 . 183 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. matematiky PřF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 5. Logika pro studenty humanitních oborů / Prokop Sousedík   .  Praha :  Vyšehrad,  2008 . 222 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 6. Rating  1/5, rated 1x
  Logika pro studenty humanitních oborů / Prokop Sousedík   .  Praha :  Vyšehrad,  1999 . 175 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 7. Návrat metafyziky? : diskuse o metafyzice ve filosofii 20. a 21. století / Martin Šimsa, Prokop Sousedík, Martin Nitsche et al.   .  Praha : V Ústí nad Labem :  Filosofia ; Filozofická fakulta UJEP,  2009 . 544 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/400
  volný výběr10/000
 8. Schizma filosofie 20. století / Martin Nitsche, Prokop Sousedík, Martin Šimsa (eds.)   .  V Ústí nad Labem : Praha :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně ; Filosofia,  2005 . 299 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 9. Stoická logika [rukopis] / Soňa Svobodová   .  2011 . 43 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Tractatus logico-philosophicus : vznik, vývoj a vliv Wittgensteinovy rané filosofie [rukopis] / Veronika Palovská   .  2008 . 51 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C01/000
  book