Search results

 1. Domenico Scarlatti - osobnost, klavírní tvorba a rozbor vybraných skladeb [rukopis] / Eva Matoušková   .  2010 . 124 l. [30] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Interpretační soutěž pedagogických fakult : sborník příspěvků / [editor Petr Slavík, Anežka Kyslíková]   .  Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta,  2000 . 76 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F10/000
  volný výběr01/000
 3. Klavírní cyklus Dětský koutek Clauda Debussyho : [rukopis] interpretační problematika / Renáta Valková   .  2003 . 46 l., [8] l. obr. příl. (některé barev.)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Klavírní cyklus Leoše Janáčka "Po zarostlém chodníčku" : [rukopis] 1. řada : interpretační problematika / Květoslava Lišková   .  2005 . 40 l., [7] l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Klavírní cyklus "Obrázky z výstavy" M.P. Musorgského z pohledu kalvírního interpreta a klavírního pedagoga [rukopis] / Václav Novák   .  2006 . 56 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Klavírní cyklus "Zrcadla" M. Ravela, jeho použití při výuce na konzervatořích / [rukopis] Jitka Jiránková   .  2004 . 47 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Klavírní spolupráce v oblasti komorní písně : [rukopis] Eva Štruncová zaměření na práci s písňovými cykly Roberta Schumanna /   .  2007 . 159 l., 25 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Klavírní tvorba Leoše Janáčka : [rukopis] (spojeno s absolventským koncertem) / Zuzana Žďánská   .  2000 . 28 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Mezinárodní klavírní soutěž Virtuosi per musica di pianoforte [rukopis] : historie a organizace / Marek Korbélyi   .  2011 . 64 l. [23] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Mezinárodní klavírní soutěž Virtuosi per musica di pianoforte [rukopis] : historie a současnost / Iva Šulcová   .  2010 . 92 l. [27] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.