Search results

 1. Člověk na Zemi : zeměpis pro 1. rok studia na gymnáziu / Ivan Bičík, Dana Řezníčková   .  Praha :  Fortuna,  1996 . 79 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 2. Člověk na Zemi : zeměpis pro 1. rok studia na gymnáziu / Ivan Bičík, Dana Řezníčková   .  Praha :  Fortuna,  1992 . 79 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr180/000
 3. Dovednosti žáků ve výuce biologie, geografie a chemie / Dana Řezníčková a kolektiv   .  Praha :  Nakladatelství P3K,  2013 . 287 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 4. 4.Evropa

  Evropa : učebnice zeměpisu / [autoři: Ivan Bičík, Petr Hlaváček, Dana Řezníčková]   .  Praha :  Nakladatelství České geografické společnosti : Terra,  1993 . 47 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr60/000
 5. Geografie : aktivně, aktuálně a s aplikacemi : Přírodní vědy a matematika na středních školách v Praze: aktivně, aktuálně a s aplikacemi - projekt OPPA / Dana Řezníčková a kol.   .  Praha :  P3K,  2012 . 67 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 6. Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání: Výuka v krajině / Dana Řezníčková a kol.   .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta,  2008 . 182 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání: Výuka v krajině
 7. Oborové didaktiky : vývoj - stav - perspektivy / Iva Stuchlíková & Tomáš Janík et al. ; Zdeněk Beneš, Martin Bílek, Karla Brücknerová, Miroslava Černochová, Věra Čížková, Hana Čtrnáctová, Leoš Dvořák, Kateřina Dytrtová, Blažena Gracová, Ondřej Hník, Martina Kekule, Klára Kostková, Milan Kubiatko, Michal Nedělka, Jarmila Novotná, Miroslav Papáček, Jan Petr, Michaela Píšová, Dana Řezníčková, Jan Slavík, Antonín Staněk, Martina Šmejkalová, Marie Tichá, Josef Valenta, Jiří Vaníček, Naďa Vondrová, Radka Závodská, Vojtěch Žák   .  Brno : Masarykova univerzita, 2015 . 465 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  FY - Hejnová dr.00/100
  kat. historie FF00/100
  kat. výtvarné kultury PF00/100
  volný výběr00/010
 8. Praha a její okolí: region známý neznámý : vzdělávací modul geografie : výukový a metodický text : Přírodní vědy a matematika na středních školách v Praze: aktivně, aktuálně a s aplikacemi - projekt OPPA / Dana Řezníčková a kol.   .  Praha :  P3K,  2012 . 60 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 9. Regionální zeměpis : učebnice zeměpisu. III, Evropa / [autoři: Ivan Bičík, Petr Hlaváček, Dana Řezníčková]   .  Praha :  Nakladatelství České geografické společnosti,  1997 . 47 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
  volný výběr01/000
 10. Regionální zeměpis : učebnice zeměpisu. III, Evropa / [autoři: Ivan Bičík, Petr Hlaváček, Dana Řezníčková]   .  Praha :  Nakladatelství České geografické společnosti,  1994 . 47 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr80/000