Search results

 1. Antologie z české literatury národního obrození / Jaromír Plch   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1978 . 425 s., 80 s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F100/000
 2. Antologie z české literatury národního obrození / Jaromír Plch   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1978 . 425 s., 80 s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B80/000
 3. Antologie ze starší české literatury / Jaromír Plch   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1987 . 262 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F550/000
  kat. bohemistiky PF00/100
 4. Antologie ze starší české literatury / Jaromír Plch   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1982 . 234 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 5. Antologie ze starší české literatury / Jaromír Plch   .  Praha :  SPN,  1979 . 234 s.
  book
 6. Antonín Marek / Jaromír Plch   .  Praha : Melantrich, 1974 . 249 stran, 26 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
 7. Český ráj / Fot.: Jaroslav Pacovský ; Libreto, texty a výběr veršů: Jaromír Plch ; Předml.: Jarmila Glazarová ; Fráňa Šrámek: Romance o našem kraji, [úv. báseň]   .  Praha :  Sportovní a turistické nakladatelství,  1962 . [10] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 8. O procesu výchovy slovesným uměním a jeho zákonitostech : K základům teorie výchovy slovesným uměním : Určeno pro posl. pedagog. fakult / Jaromír Plch   .  Praha :  SPN,  1975 . 114 s.
  book
 9. O specifických rysech výchovy slovesným uměním : K základům teorie výchovy slovesným uměním : Určeno pro postgraduální studium / Jaromír Plch   .  Praha :  Ústav pro učitelské vzdělávání na Univerzitě Karlově,  1970 . 80 s.
  book
 10. O výchově slovesným uměním a základech její vědní disciplíny : Vysokošk. učebnice pro posl. pedagog. a filozof. fakult / Jaromír Plch   .  Praha :  SPN,  1979 . 247, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B50/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.