Search results

 1. Antropologie a etika / Jan Sokol, Zdeněk Pinc   .  Praha :  Triton,  2003 . 167 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr30/000
 2. Být ovádem obce : fragmenty ze života Zdeňka Pince / [rozhovory vedli Lucie Černá, Jan Kašpar a Jan Stern]   .  Praha :  Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy,  2010 . 222 s.
  Být ovádem obce
 3. Demokracie a ústavnost / Zdeněk Pinc ... [et al.] ; uspořádal Jiří Kunc   .  V Praze :  Karolinum,  1999 . 302 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 4. Demokracie a ústavnost / Zdeněk Pinc ... [et al.] ; uspořádal Jiří Kunc   .  Praha :  Karolinum,  1996 . 263 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  sklad F90/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 5. Fragmenty k filosofii výchovy : eseje a promluvy z let 1992-1998 / Zdeněk Pinc   .  Praha :  Oikoymenh,  1999 . 149 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E30/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr01/000
 6. Počítat do 5ti / Zdeněk Pinc   .  Praha :  Sofis,  1998 . 239 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 7. Výchova a vzdělání ve věku techniky : sborník z konference konané ve dnech 12. a 13. května 2000 v Plzni / editoři Nikolaj Demjančuk, Zdeněk Pinc   .  Plzeň :  Západočeská univerzita,  2000 . 324 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.