Search results

 1. (Nejen) evropský časoprostor Bohuslava Martinů : výstava k 100. výročí skladatelova narození = (Not only) European Space-time of Bohuslav Martinů : an exhibition to commemorate the 100th Anniversary of the composer's birthday / připravili Jitřenka Pešková a Iša Popelka ; překlad do angličtiny: Elinor Köppelová   .  V Praze : Národní knihovna ; V Poličce : Památník B. Martinů, 1990 . 126 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F20/000
 2. Bibliotheca musica : Přehled hudebně-věd. lit. vyd. v zahraničí po roce 1945 a získané knihovnami a jinými institucemi v ČSSR od r. 1965. Sv. 4/1974 / Zprac. Jitřenka Pešková a Marie Grünfeldová   .  Praha :  St. knihovna ČSR-Sektor služeb a speciálních odd., odd. hudební,  1974 . 7, 187, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 3. Collectio Ecclesiae Březnicensis : catalogus collectionis operum artis musicae : [hudební sbírka děkanského kostela sv. Ignáce v Březnici] / composuit Jitřenka Pešková   .  Praha :  Supraphon,  1983 [i.e. 1984] . 381 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F10/000
 4. Ohlasy Velké francouzské revoluce v hudbě : katalog pramenů ze schwarzenberské hudební sbírky v Českém Krumlově = Responses of the great french revolution in music : catalogue of sources from the Schwarzenberk music collection in Český Krumlov / Jiří Záloha, Jitřenka Pešková ; redakce a komentáře Julius Hůlek   .  Praha :  Národní knihovna České republiky,  2006 . 128 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000