Search results

 1. Bolest indikátorem kvality ošetřovatelské péče na Dětské klinice v Ústí nad Labem [rukopis] / Jaroslava Jahelková   .  1999 . 53 listů, [18] listů příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Informovanost sester o ošetřovatelském procesu na školních stanicích chirurgického a interního oddělení v NsP Chomutov / [rukopis] Eva Kosinová   .  2000 . 46 listů, 8 listů příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Kvalita života lidí s chronickou dermatózou - psoriasis vulgaris / [rukopis] Hotová Miloslava   .  1999 . 35 listů, [10] listů příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Kvalitnější uspokojování psychických potřeb pacientů s kolostomií, zavedením systému primárních sester na Chirurgické klinice IPVZ stanici chirurgie 1 Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem od roku 1994 / [rukopis] Svatava Nováková   .  1999 . 42 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Ošetřovatelský proces a ošetřovatelská dokumentace při praktickém vyučování studentek SZŠ [rukopis] / Ivana Ignatová   .  1999 . 49 listů, [20] listů příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Ošetřovatelský proces a způsob jeho dokumentování v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem na radioterapeutickém oddělení / [rukopis] Anna Zimová   .  1999 . 46 listů, příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Prevence imobilizačního syndromu se zaměřením na poruchy kůže a podkoží; poruchy oběhu u pacientů po totálních endoprotézách / [rukopis] Miroslava Ikoniaková   .  1999 . 30 listů, 3 listy tab. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Problematika močové inkontinence u žen / [rukopis] Libešová Lucie   .  1999 . 45 listů, [8] listů obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Problematika suicidálních aktivit - intoxikace medikamenty / [rukopis] Kristina Kynychová   .  1999 . 42 listů, [3] listy příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Sesterská dokumentace v perioperační péči o nemocného / [rukopis] Markéta Veselá   .  2000 . 49 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.