Search results

 1. Bouřlivý kraj / Jan Měchýř   .  Ústí nad Labem :  Severočeské nakladatelství,  1983 . 333 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 2. Černé milióny : vyprávění o mladých létech a dospívání severočes. uhelného dolování / Jan Měchýř, Jiří Matějček ; obálka a graf. úprava Roman Karpaš   .  Ústí nad Labem :  Severočeské nakladatelství,  1987 . 331 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
  kat. historie FF00/100
 3. Hornický sever s komunisty : Příspěvek k založení KSČ v severozápadních Čechách / Jan Měchýř   .  Liberec :  Severočeské krajské nakladatelství,  1961 . 141, [2] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E30/000
 4. K novověkým sociálním dějinám českých zemí. IV, Zvraty a převraty 1939-1992 / editoři Zdeněk Kárník, Jan Měchýř   .  Praha :  Karolinum,  2001 . 182 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  kat. historie FF00/100
 5. Počátky dělnického hnutí na hornickém severu / Jan Měchýř   .  Praha :  Práce,  1967 . 347, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E30/000
 6. První generace : o počátcích průmyslu a novodobého sociálního hnutí v severních Čechách / Jan Měchýř   .  Ústí nad Labem :  Severočeské nakladatelství,  1973 . 214 s., [16] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
 7. Severočeský hnědouhelný revír včera a dnes : 1. sborník příspěvků k dějinám dolování a dělnického hnutí v severozáp. Čechách / Uspoř. Jan Měchýř   .  Praha :  Práce,  1969 . 210, [2] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 8. Slovensko v Československu : slovensko-české vztahy 1918 - 1991 : dokumenty, názory, komentáře / Jan Měchýř ; obálka a graf. úprava Zdeněk Stejskal   .  Praha :  Práce,  1991 . 123 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D40/000
  kat. historie FF00/100
 9. Velký převrat či snad revoluce sametová? : několik informací, poznámek a komentářů o naší takřečené něžné revoluci a jejích osudech 1989-1992 / Jan Měchýř   .  Praha :  Progetto,  1999 . 359 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000