Search results

 1. Avantgarda : ke genezi socialistického realismu v československé hudbě / Josef Bek ; souhrn do ruštiny přeložil Zdeněk Mathauser, do němčiny Rudolf Chadraba   .  Praha : Panton, 1984 . 285 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F20/000
 2. Báseň na dosah Eidosu : ke stopám fenomenologie v ruské literatuře a literární vědě / Zdeněk Mathauser   .  Praha :  Univerzita Karlova,  2005 . 375 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
 3. Básnivé nápovědi Husserlovy fenomenologie / Zdeněk Mathauser   .  Praha :  Filosofia,  2006 . 248 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr20/000
 4. Estetické alternativy : jazyk vědy a jazyk poezie / Zdeněk Mathauser ; il. Vlastimil Zuska   .  Praha :  Gryf,  1994 . 141 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
  kat. bohemistiky PF00/100
 5. Estetické konfrontace / Avněr Zis ; z ruš. přel. Daniela Fričová ; doslov Zdeněk Mathauser ; obálka a graf. úprava Václav Kučera   .  Praha :  Mladá fronta,  1987 . 214 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  sklad E30/000
 6. Estetika racionálního zření / Zdeněk Mathauser   .  Praha :  Karolinum,  1999 . 161 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 7. Literatura a anticipace / Zdeněk Mathauser. Aspekty řeči v dramatickém textu = Miroslav Procházka   .  Praha :  Ústav teorie a dějin umění ČSAV,  1980 . 203 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 8. Literatúra a anticipácia / Zdeněk Mathauser ; prel. Ján Kopál a Peter Liba ; doslov František Miko   .  Bratislava :  Tatran,  1982 . 225 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 9. Lyrické sloky / Alexandr Tvardovskij ; z růz. orig. vybral a uspoř. Jaroslav Kabíček ; z ruš. přel. Jaroslav Kabíček, Luděk Kubišta a Petr Kaška ; doslov Zdeněk Mathauser ; obálka, vazba a graf. úprava Jan Jiskra   .  Praha :  Lidové nakladatelství,  1990 . 218 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 10. Metodologické meditace, aneb, Tajemství symbolu / Zdeněk Mathauser ; obálka, vazba, frontispis a graf. úprava Václav Houf   .  Brno :  Blok,  1989 . 248 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.