Search results

 1. Adolescence / Petr Macek   .  Praha : Portál, 2003 . 1 online zdroj (141 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  Adolescence
 2. Adolescence : psychologické a sociální charakteristiky dospívajících / Petr Macek   .  Praha :  Portál,  1999 . 207 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
  volný výběr41/010
 3. Agrese, identita, osobnost / eds. Ivo Čermák, Martina Hřebíčková, Petr Macek   .  Brno : Tišnov :  Psychologický ústav Akademie věd ČR ; Sdružení SCAN,  2003 . 315 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  volný výběr20/000
 4. Cesty do dospělosti : psychologické a sociální charakteristiky dnešních dvacátníků / Leka Lacinová, Stanislav Ježek & Petr Macek (eds.)   .  Brno : Masarykova univerzita, 2016 . 1 online zdroj (156 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  Cesty do dospělosti
 5. Sebepojetí a identita v adolescenci: sociální a kulturní kontext / Mojmír Tyrlík, Petr Macek, Jan Širůček (eds.)   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2010 . 1 online zdroj (144 s.)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  Sebepojetí a identita v adolescenci: sociální a kulturní kontext
 6. Utváření a vývoj osobnosti : psychologické, sociální a pedagogické aspekty / Vladimír Smékal, Petr Macek (eds.)   .  Brno :  Barrister & Principal,  2002 . 264 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr31/000
 7. Vztahy v dospívání / editoři Petr Macek a Lenka Lacinová   .  Brno :  Barister & Principal,  2006 . 196 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.