Search results

 1. Ars Montana : umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru česko-saského Krušnohoří na prahu raného novověku / autoři textů: Barbara Balážová, Richard Biegel, Daniela Dvořáková, Milena Hauserová, Petr Hrubý, Michaela Hrubá, Miroslav Kamenický, Tomáš Karel, Alžběta Kratochvílová, Miroslav Lacko, Petr Macek, Aleš Mudra, Magdalena Nespěšná-Hamsíková, Michaela Ottová, Jan Royt, Táňa Šimková, David Tomíček, Lubomír Zeman   .  Praha : ViaGaudium s.r.o. : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta ; Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2016 . 407 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 2. Barevnost fasád : průzkum, dokumentace, vyhodnocení a obnova exteriéru historických staveb / Petr Macek   .  Praha :  Národní památkový ústav, ústřední pracoviště,  2009 . 111 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Barokní architektura v Čechách / Petr Macek, Richard Biegel, Jakub Bachtík (edd.) ; Vladimír Uher, Martin Micka (fotografie)   .  Praha : Univerzita Karlova v Praze : Nakladatelství Karolinum, 2015  Příbram : Tisk PBtisk . 767 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr20/000
 4. Metodika stavebněhistorického průzkumu / Jana Pařízková Čevonová, Michal Patrný, Jindřich Záhorka, Pavel Zahradník, Lucie Beránková ; Jan Beránek, Petr Macek (edd.)   .  Praha : Národní památkový ústav, 2015 . 175 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 5. Mýtus Ulrich Creutz : vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištejnského z Lobkowicz (1469-1517) / autoři textů: Milena Bílková, Lukáš Gavenda, Petr Hlaváček, Štěpánka Chlumská, Jan Klípa, David Kořínek, Viktor Kubík, Petr Macek, Aleš Mudra, Magdalena Nespěšná Hamsíková, Michaela Ottová, Markéta Pavlíková, Petr Rak, Jan Royt, Uwe Tresp, Ľubomír Turčan, Marta Vaculíková   .  V Litoměřicích : Severočeská galerie výtvarného umění ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, 2017 . 279 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  volný výběr20/000
 6. Oktavián Broggio 1670-1742 : [O. B., jeho předchůdci a následovníci] : kat. výstavy, Litoměřice 11. 6. - 13. 9. 1992 / text Mojmír Horyna, Petr Macek, Pavel Preiss ; historický úvod Jaroslav MacekKarel Gregor... [aj.] ; graf. úprava Milan Jaroš   .  Litoměřice : Praha :  Galerie výtvarného umění ; Oswald,  [1992] . 185 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 7. Zkoumání historických staveb / edd. Vladislav Razím a Petr Macek   .  Praha :  Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze,  2011 . 311 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/200
  volný výběr10/000


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.