Search results

 1. Bibliografie Boženy Němcové : Soupis jejího díla a lit. o něm / Miroslav Laiske   .  Praha :  SPN,  1962 . 484, [2] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. Časopisectví v Čechách 1650-1847 : příspěvek k soupisu periodického tisku, zejména novin a časopisů / Zprac. Miroslav Laiske   .  Praha :  St. knihovna ČSR-Nár. knihovna,  1960, [na tit. listu chybně] 1959 . 179, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 3. Josef Dobrovský. 1. [díl, Bibliographie der Veröffentlichungen von Josef Dobrovský / [Autoři:] Miloslav Krbec, Miroslav Laiske ; Vorwort: Eduard Petrů   .  Praha :  SPN,  1970 . 258, [2] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 4. Literatura o Janu Nerudovi / Sest. Hynek Šik a Miroslav Laiske   .  Praha :  Odeon,  1976 . 230, [3] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 5. Pražská dramaturgie : Česká divadelní představení v Praze do otevření Prozatimního divadla. Díl [1, 1762 [?]-1843 / Miroslav Laiske   .  Praha :  Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV,  1974 . 202 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 6. Pražská dramaturgie : Česká divadelní představení v Praze do otevření Prozatimního divadla. Díl [2, 1844-1862 / Miroslav Laiske   .  Praha :  Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV,  1974 . 342 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 7. Slavistické bibliografie vydané v českých zemích 1945-1967 / Miroslav Laiske   .  Praha :  Ústav pro českou literaturu ČSAV,  1968 . 173 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 8. Tvůrčí cesta Josefa Kajetána Tyla / [Autoři:] Mojmír Otruba, Miroslav Kačer ; Bibliografii o životě a díle J.K. Tyla zprac. Miroslav Laiske   .  Praha :  SNKLU,  1961 . 537, [2] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.