Search results

 1. Československá zahraniční politika v roce 1942. Svazek II, (1. srpen - 31. prosinec 1942) / k vydání připravili Jan Němeček (vedoucí kolektivu), Jan Kuklík, Blanka Jedličková a Daniela Němečková   .  Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2015 . 501 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 2. Dějepis 9 pro 9. ročník základní školy a 4. ročník osmiletého gymnázia : nejnovější dějiny / Jan Kuklík, Jiří Kocian   .  Praha :  SPN - pedagogické nakladatelství,  2000 . 142 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 3. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 4, Nejnovější dějiny / Jan a Jan Kuklíkovi ; autor koncepce řady dějepisných učebnic Petr Čornej   .  Praha :  SPN - pedagogické nakladatelství,  2002 . 215 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 4. Dějiny 20. století / Jan a Jan Kuklíkovi   .  Praha : Úvaly :  SPL - Práce ; Albra,  1999 . 191 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Dějiny 20. století / Jan a Jan Kuklíkovi   .  Praha :  Práce,  1995 . 191 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr111/000
 6. Dějiny 20. století : učebnice pro střední školy / Jan a Jan Kuklíkovi   .  Praha : Práce, 1998 . 191 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 7. Divizní generál Robert Rychtrmoc / [rukopis] Martin Veselý   .  2005 . 198 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Dramatické i všední dny protektorátu / Jan Gebhart, Jan Kuklík   .  Praha :  Themis,  1996 . 288 s., [16] s. il.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
  kat. historie FF00/100
  volný výběr01/000
 9. Druhá republika 1938-1939 : svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě / Jan Gebhart, Jan Kuklík   .  Praha ; Litomyšl :  Paseka,  2004 . 315 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 10. F. F. Plamínková - politička a bojovnice za ženská práva [rukopis] / Michaela Křivánková   .  2011 . 134 l. [8] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100