Search results

 1. Alexis de Tocqueville a význam mravů pro demokracii [rukopis] / Veronika Babinčáková   .  2010 . 55 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Alexis de Tocqueville jako zakladatel komparativní metody v politické vědě [rukopis] / Veronika Babinčáková   .  2013 . 81 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Arménská genocida a její současná reflexe / Pavlína Mlenská   .  2018 . 56 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Bezpečnostní rizika přístupu Turecka do Evropské unie [rukopis] / Kristián Šujan   .  2013 . 61 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Čtyři roky dialogu o Evropě : středoevropské setkávání Čechů a Němců v Brně 2007-2010 = Vier Jahre Dialog über Europa : mitteleuropäische Begegnungen von Deutschen und Tschechen in Brünn 2007-2010 / Rudolf Kučera   .  Praha :  Vydavatelství střední Evropy: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku,  2010 . 278 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 6. Dějiny politického myšlení. Svazek III/2, Politické směry a myslitelé 19. století / Rudolf Kučera, Jiří Chotaš (vyd.)   .  Praha : OIKOYMENH, 2022 . 711 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Dějiny politického myšlení. Svazek III/1, Politické myšlení raného novověku / Rudolf Kučera, Jiří Chotaš (vyd.)   .  Praha : OIKOYMENH, 2022 . 451 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Demografické transformace Evropské unie a jejich dopad na demokracii / Simona Zahrádková   .  2016 . 69 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Diktatura a monarchie na příkladu Francisca Franca a Španělského království [rukopis] / Petr Moder   .  2012 . 52 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Erasmus Rotterdamský a Martin Luther [rukopis] / Magda Švarcová   .  2012 . 79 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.