Search results

 1. Bezstarostné roky? : kroky a krůčky předškolním věkem : poradenství pro rodiče / Anna Kucharská, Daniela Švancarová   .  Praha :  Scientia,  2004 . 89 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Bezstarostné roky?
 2. Dětská kresba v psychologickém výzkumu / Anna Kucharská, Ludmila Májová (eds.)   .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta,  2005 . 96 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. výtvarné kultury PF00/100
  volný výběr30/000
 3. Riziko dyslexie : pregramotnostní schopnosti a dovednosti a rozvoj gramotnosti v rizikových skupinách / Anna Kucharská   .  V Praze :  Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta,  2014 . 1 online zdroj (267 s.) . 267 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  book
 4. Specifické poruchy učení a chování : sborník 1996 / Anna Kucharská, ed.   .  Praha :  Portál,  1997 . 203 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr91/000
 5. Specifické poruchy učení a chování : sborník 1997-98 / ed. Anna Kucharská   .  Praha :  Portál,  1998 . 179 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
  volný výběr21/000
 6. Specifické poruchy učení a chování : sborník 1999 / ed. Anna Kucharská   .  Praha :  Portál,  1999 . vi, 141 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
  volný výběr01/000
 7. Specifické poruchy učení a chování : sborník 2000 / ed. Anna Kucharská   .  Praha :  Portál,  2000 . 166 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
  volný výběr11/000
 8. Školní speciální pedagog / Anna Kucharská ... [et al.]   .  Praha :  Portál,  2013 . 223 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 9. Test hvězd a vln = The star-wawe-test : sborník příspěvků ze sympozia / [editors A. Kucharská, J. Šturma]   .  Praha :  Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky,  1997 . 122 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
  PS - Závora Mgr.00/100
 10. Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky / Daniela Švancarová, Anna Kucharská   .  Praha :  DYS-centrum Praha,  2012 . 32 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000