Search results

 1. Čemu se báseň říká / [Autor:] Jiří Orten, [pseud.] ; Montáž z básníkovy tvorby, deníků a korespondence pořídili Josef Kocián a Marie Křížková ; Antonín Brousek: Hrst kamínků na nepřítomný hrob Jiřího Ortena, úv.esej ; Vzpomínku o bratrovi naps. Ota Ornest ; Il. Jana Kotíka ; Fot.: B. Straka   .  Praha :  Československý spisovatel,  1967 . 138, [6] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. Dopisy Simonettě Buonaccini / F.X. Šalda ; [vybrala, uspořádala a ediční doslov napsala Marie Křížková ; k vydání připravil, edíční poznámkou a vysvětlivkami doprovodil Karel Svátek ; úvodní slovo napsal Oleg Sus]   .  Liberec :  Severočeské nakladatelství,  1967 . 85 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 3. Dramata ; Recenze a vyznání ; Články a reflexe / Jiří Orten ; [uspořádala, textologicky upravila, odkazy a poznámky (včetně ediční) napsala Marie Rút Křížková]   .  Praha : Litomyšl : Praha,  Paseka ; Divadelní ústav ;  2002 . 227 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr10/000
 4. Je mojí vlastí hradba ghett? : básně, próza a kresby terezínských dětí / [autorsky zpracovali, ukázky z časopisu VEDEM vybrali a uspořádali] Marie Rút Křížková, Kurt Jiří Kotouč, ZdeněkOrnest ; [vzpomínkové stati napsali Věra Sommerová ... et al.]   .  Praha :  Aventinum,  1995 . 207 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Kniha víry, naděje a lásky / Marie Rút Křížková   .  Praha :  Portál,  1996 . 248 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 6. Knihy veršů / Jiří Orten ; [editorka Marie Rút Křížková]   .  Praha :  Český spisovatel,  1995 . 300 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D30/000
 7. Modrá kniha. Spisy 1 : 10. ledna 1938 - 12. prosince 1939 / Jiří Orten ; Edit. M.R. Křížková ; Dosl. O Ornest   .  Praha :  Československý spisovatel,  1992 . 326 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 8. Pro děti ; Knížka naslouchajícím / [Autor:] Jiří Orten, [pseud.] ; Vybrala a doslov naps. Marie Křížková ; Připr. a ediční pozn. naps. Karel Svátek   .  Liberec :  Severočeské nakladatelství,  1967 . 97, [2] s.
  book
 9. Prózy. II / Jiří Orten ; [uspořádala a vydavatelskou poznámku napsala Marie R. Křížková]   .  Praha :  Mladá fronta,  1999 . 229 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 10. Spisy. II, Žíhaná kniha / Jiří Orten ; [sestavila, edičně připravila a ediční poznámku napsala Marie R. Křížková]   .  Praha :  Český spisovatel,  1993 . 303 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D30/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.