Search results

 1. Anthropometric measuring tools and methodology for the measurement of anthropometric parameters / Kopecký M., Krejčovský L., Švarc M.   .  Olomouc :  Palacký University,  2014 . 27 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 2. Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví / [editoři] Miroslav Kopecký, Kateřina Kikalová, Jitka Tomanová   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2013 . 517 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 3. Antropometrický instrumentář a metodika měření antropometrických parametrů / Kopecký M., Krejčovský L., Švarc M. ; [ilustrace Zdeňka Machalíková]   .  V Olomouci :  Vydavatelství Univerzity Palackého,  c2013 . 27 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  BI - Ipser dr.00/100
  volný výběr10/000
 4. Biologie a nemoci dětí / Kateřina Kikalová, Miroslav Kopecký   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2014 . 69 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 5. Didaktika zdravotní tělesné výchovy / Miroslav Kopecký   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2014 . 94 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 6. Fórum zdraví ve vzdělávání 2014 / Miroslav Kopecký, Jitka Tomanová, Petr Zemánek   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2014 . 171 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 7. Klinická antropológia / Barbora Matejovičová, Miroslav Kopecký, Mária Vondráková   .  Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2022 . 316 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Obsahová náplň, úroveň vedomostí a zručností žiakov základných škôl z učiva Ochrana človeka a prírody / Elena Bendíková, Miroslav Kopecký   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2012 . 111 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr30/000
 9. Ochrana člověka za mimořádných událostí / Miroslav Kopecký, Eleonóra Tilcerová, Jaromír Šiman   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2014 . 103 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 10. Somatický a motorický vývoj 7 až 15letých chlapců a dívek v olomouckém regionu / Miroslav Kopecký   .  Olomouc :  Univerzita Palackého,  2006 . 192 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  TV - Bláha L. Mgr.10/000
  volný výběr70/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.