Search results

 1. Construction and properties of ripples on polymers for sensor applications / Václav Švorčík, Oldřich Neděla, Petr Slepička, Oleksiy Lyutakov, Nikola Slepičková Kasálková, Zdeňka Kolská   .  Manufacturing Technology.Vol. 18, no. 5, strana 851-855.
  Construction and properties of ripples on polymers for sensor applications
 2. Dopad nových zákonů o chemických látkách na výuku chemie na základních školách / [rukopis] Markéta Kurzová   .  2004 . 102 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Fyzikálně-chemické vlastnosti roztoků pro přípravu disperzí nanočástic [rukopis] / Miloš Černoušek   .  2014 . 63 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Chemical modifications of surfaces of various substrates, their characterization and testing of their bioactivity / Monika Benkocká   .  2020 . 92 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Chemické modifikace povrchů rozdílných substrátů a jejich charakterizace [rukopis] / Monika Benkocká   .  2015 . 49 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Kovalentní povrchová funkcionalizace nanomateriálů pro aplikace v biomedicíně a životním prostředí [rukopis] / Viktorie Neubertová   .  2024 . 120
  book
 7. Laboratorní cvičení a úlohy z anorganické chemie / Alexander Muck, Thi Thu Huong Nguyen, Zdeňka Kolská   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta,  2007 . 60 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr31/000
 8. Nanostrukturované povrchy pevných substrátů pro bio-aplikace [rukopis] / Tereza Silovská   .  2021 . 99
  book
 9. Návrh popularizačních aktivit pro žáky základních a studenty středních škol [rukopis] / Martin Uhlíř   .  2012 . 183 l. [20] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Návrh strukturně příspěvkové metody pro vybranou skupinu organických látek pro výpočet výparné entalpie při T=298,15 K a normální teplotě varu Tb / [rukopis] Eva Vojtková   .  2004 . 136 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.