Search results

 1. Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Svazek VIII. / Jiří Kocian, Jaroslav Pažout, Jakub Rákosník   .  Praha :  Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : Dokořán,  2011 . 326 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 2. Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Svazek VII. / Jiří Kocian, Jaroslav Pažout, Jakub Rákosník   .  Praha :  Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : Dokořán,  2010 . 333 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 3. České průšvihy, aneb, Prohry, krize, skandály a aféry českých dějin let 1848-1989 / Jiří Kocian, Jiří Pernes, Oldřich Tůma a kol.   .  Brno :  Barrister & Principal,  2005 . 360 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 4. Československá strana národně socialistická v letech 1945-1948 : organizace, program, politika / Jiří Kocian   .  Brno :  Doplněk,  2002 . 262 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 5. Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody : sborník z konference k 60. výročí konce druhé světové války / uspořádali Zdeňka Kokošková, Jiří Kocian, Stanislav Kokoška   .  Praha :  Národní archiv : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,  2005 . 419 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  kat. historie FF00/100
 6. Český a slovenský komunismus (1921-2011) / Jan Kalous, Jiří Kocian (eds.)   .  Praha :  Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : Ústav pro studium totalitních režimů,  2012 . 459 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 7. Dějepis 9 pro 9. ročník základní školy a 4. ročník osmiletého gymnázia : nejnovější dějiny / Jan Kuklík, Jiří Kocian   .  Praha :  SPN - pedagogické nakladatelství,  2000 . 142 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 8. Dějiny Komunistické strany Československa IV : (1969-1993) / Jiří Kocian, Jaroslav Pažout, Tomáš Vilímek, Stanislav Balík, Vít Hloušek   .  Praha : Academia, 2020 . 591 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Deset let soudobých dějin : jednání sekce Soudobé dějiny na VIII. sjezdu českých historiků : [10.-12. září 1999, Hradec Králové / pořadatel Sdružení historiků České republiky ; sborník] uspořádali Jiří Kocian a Oldřich Tůma   .  Praha :  Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky,  2001 . 143 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 10. Fragmenty dějin : sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta / uspořádali Jan Hájek, Jiří Kocian, Milan Zítko   .  Praha :  Historický ústav AV ČR ve spolupráci s Ústavem soudobých dějin AV ČR,  2006 . 640 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.