Search results

 1. Blahoslavená Zdislava z Lemberka : listy z dějin české gotiky / Zdeněk Kalista   .  Praha :  Zvon,  1991 . 341 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 2. Cesta po českých hradech a zámcích, aneb, Mezi tím, co je, a tím, co není / Zdeněk Kalista   .  Praha :  Odeon,  1993 . 452 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 3. Cesty historikova myšlení : prameny k moderní české historiografii. Sv. 1 / Zdeněk Kalista ; k vydání připravil a studií opatřil Zdeněk Beneš   .  Praha :  Garamond,  2002 . 285 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D00/010
  volný výběr10/000
 4. Cesty historikovy / Zdeněk Kalista   .  V Praze :  Václav Petr,  1947 . 221-[VI] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF01/000
  Cesty historikovy
 5. Ctihodná Marie Elekta Ježíšova : po stopách španělské mystiky v českém baroku / Zdeněk Kalista   .  Kostelní Vydří :  Karmelitánské nakladatelství,  1992 . 271 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 6. Čechové, kteří tvořili dějiny světa / Zdeněk Kalista ; [předmluvu napsal a bibliografii doplnil Zdeněk Hojda]   .  Praha :  Garamond . 194 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  kat. bohemistiky PF00/100
 7. Česká barokní pouť : k religiozitě českého lidu v době barokní / Zdeněk Kalista   .  Žďár nad Sázavou :  Cisterciana Sarensis,  2001 . 287 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
  kat. historie FF00/100
 8. České baroko : Studie, texty, poznámky / [Uspořádal, přeložil a úvod i poznámky napsal Zdeněk Kalista]   .  V Praze :  Evropský literární klub,  1941 . 351 - [V] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F30/000
  kat. historie FF00/100
 9. Florentské kroniky doby Dantovy / Dino Compagni, Giovanni Villani ; vybral, přeložil, úvodem a komentářem doprovodil Zdeněk Kalista   .  Praha : Odeon, [1969] . 637 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 10. Josef Pekař / Zdeněk Kalista   .  Praha :  Torst,  1994 . 355 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000