Search results

 1. Archanděl Michael : dynamický obhájce života : vhled do života andělů / [odpovědný redaktor Michal Altrichter]   .  Olomouc :  Refugium Velehrad-Roma,  2009 . 630 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Bůh je dobrý : De voluntate Dei, De omnipotentia Dei / Rupert z Deutzu ; [úvod, výběr a překlad z latiny Edoardo Arborio Mella, mnich z Bose ; z italského vydání ... přeložil Josef Koláček]   .  Olomouc :  Refugium Velehrad-Roma,  2013 . 111 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Cesty ruské teologie / Georgij Vasiljevič Florovskij ; z ruského originálu Puti russkogo bogoslovija ... přeložila Iveta Juranová   .  Olomouc : Nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma, s.r.o., 2015 . 679 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 4. Co bylo po zrušení Tovaryšstva Ježíšova? : životopis Josefa Pignatelliho SJ / Leopold Škarek   .  Olomouc :  Refugium Velehrad-Roma,  2010 . 346 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 5. Česká redakce církevní slovanštiny z hlediska lexikální analýzy / Miroslav Vepřek   .  Olomouc :  Refugium Velehrad-Roma,  2006 . 218 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Člověk a realita : metafyzika lidského bytí / Semjon Ljudvigovič Frank ; [z ruského originálu ... přeložil Alan Černohous]   .  Olomouc :  Refugium Velehrad-Roma,  2010 . 445 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Člověk a víra / Michal Altrichter   .  Olomouc : Nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma, s.r.o., 2015 . 758 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. De imitatione Christi : libri quatuor = O následování Krista : čtyři knihy / [Tomáš Kempenský] ; z latinského originálu De imitatione Christi ... přeložil Václav Uhlíř   .  Olomouc : Nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma, s.r.o., 2015 . 399 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Dějiny filosofie. I., Řecko a Řím / Frederick Copleston ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Odehnalová]   .  Olomouc :  Refugium Velehrad-Roma,  2014 . 702 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 10. Dějiny filosofie. II., Od Augustina ke Scotovi / Frederick Copleston ; z anglického originálu A history of philosophy ... přeložila Jana Odehnalová   .  Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, s.r.o., 2016 . 790 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000