Search results

 1. Celým světem : Zeměpisné a polit. přehledy všech států a zemí světa / zprac. Jaromír Janka, Ludvík Mucha, Václav Kocourek ; fot.: [kol.] ; mapky: Jan Klíma   .  Praha :  Mladá fronta,  1966 . 461, [3] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
 2. Československo : Průvodce / Autor: kol., ved. čes. kol.: Dušan Frič, slov. kol.: Vlado Adamec ; Úvod: Jaromír Janka ; Mapy a skici: Jiří Hedánek, Jiří Linhart, Stanislav Vorel a kol   .  Praha :  Olympia,  1976 . 473, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 3. Díly světa mimo Evropu : učebnice zeměpisu pro první třídu středních škol / Jan Dědina, Marie Drástová, Jaromír Janka ... [et al.] ; mapy Jaromír Janka   .  Praha :  SPN,  1952 . 261, [2] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 4. Díly světa mimo Evropu : učebnice zeměpisu pro střední školy / [zpracovali Jan Dědina, Marie Drástová, Jaromír Janka ... [et al.]]   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1953 . 215 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Metodika zeměpisu : Určeno pro posluchače pedagog. institutů a univ. 1. díl, Část všeobecná / Autoři: Otakar Tichý, Jaromír Janka   .  Praha :  SPN,  1959 . 213, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 6. Metodika zeměpisu : Určeno pro dálkově stud. na pedagog. institutech / Autoři: Otakar Tichý, Jaromír Janka   .  Praha :  SPN,  1965 . 237, [2] s.
  book
 7. Metodika zeměpisu : Určeno pro dálkově stud. na PI / Autoři: Otakar Tichý, Jaromír Janka   .  Praha :  SPN,  1963 . 237, [2] s.
  book
 8. Německo : polit. mapa / Autoři: Karel Kuchař a Jaromír Janka   .  Praha :  Orbis,  1952 . 27 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 9. Polsko : Polit. mapa Lid. republ. Polské : Albersovo vyrovnávací zobrazení / Autorsky, redakčně a technicky zprac. kolektiv red. map nakl. Orbis ve spolupráci s K. Kuchařem a J. Jankou ; Kartograficky zprac. B. Stehlík   .  Praha :  Orbis,  1953 . 24 s.
  book
 10. Soubor základních němých map pro školu : 14 [spr. 16] příručních mapek : Měřítko různé: 1:1,000.000. - 1:187,000.000 / Upravil Dr. Jaromír Janka   .  Praha :  Komenium,  1948 . 16 map na [II] listech
  book

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.