Search results

 1. Acta geologica et geographica Universitatis Comenianae. Geographica. Nr. 6 : Aspects of the study of regional geographical structure / Editor of publ. Koloman Ivanička   .  Bratislava :  Slovenské pedagogické nakladateľstvo,  1966 . 319 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 2. Aspekty štúdia regionálnej geografickej štruktúry / Editor of publ. Koloman Ivanička   .  Bratislava :  Slovenské pedagogické nakladateľstvo,  1966 . 319 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 3. Geografia rajónu Východoslovenských železiarní / mapy - redakcia K. Ivanička   .  Bratislava :  Slov. ped. nakl.,  1964 . 428 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 4. Globalistika : poznávanie a riešenie problémov súčasného sveta / Koloman Ivanička   .  Bratislava :  Iura Edition,  2006 . 283 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 5. Prognóza ekonomicko-geografických systémov / Koloman Ivanička   .  Bratislava :  Alfa,  1980 . 280 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 6. Prognóza ekonomicko-geografických systémov / Koloman Ivanička   .  Bratislava :  Alfa,  1980 . 275 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D50/000
 7. Synergetický vztah sociálněekonomických a populačních procesů v ČSFR / Petr Chalupa, Koloman Ivanička   .  Brno :  Masarykova univerzita,  1992 . 168 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 8. Synergetický vztah sociálněekonomických a populačních procesů v ČSFR / Petr Chalupa, Koloman Ivanička   .  Brno :  Masarykova univerzita,  1992 . 168 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 9. Úvod do ekonomicko-geografického výskumu / Koloman Ivanička   .  Bratislava :  Vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied,  1971 . 374 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 10. Úvod do ekonomicko-geografického výskumu / Koloman Ivanička   .  Bratislava :  Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied,  1971 . 374 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000