Search results

 1. A. Krátké pojednání o Bohu, člověku a jeho blahu ; B. Listy / Benedikt de Spinoza ; [spis A] z nizozemského jazyka přeložil František Kalda, [spis B] z latiny přeložil Josef Hrůša   .  V Praze : nákladem České akademie věd a umění, 1932  V Praze : tiskem Aloisa Wiesnera v Praze, knihtiskaře České akademie věd a umění a Českého vysokého učení technického v Praze . xii, 276 stran, 1 nečíslovaný list obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 2. Druhy náboženské zkušenosti / William James ; [v překladu Josefa Hrůši]   .  V Praze :  Melantrich,  1930 . 323 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 3. Estetická výchova / Friedrich Schiller ; [z německého originálu přeložil Josef Hrůša]   .  Olomouc :  Votobia,  1995 . 218 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 4. Estetická výchova / Friedrich Schiller ; [z německého originálu ... přeložil a úvod napsal Josef Hrůša]   .  Praha :  Bohuslav Hendrich,  1942 . 153 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Heliodorovy příběhy aithiopské ... / Héliodóros z Emessy ; přeložil Josef Hrůša   .  Praha :  Česká akademia věd a umění,  1924 . 253 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 6. Hostina / Xenofon ; [přeložil J. Hrůša]   .  Praha :  Bohuslav Hendrich,  1941 . 125 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 7. Leviathan, neboli, O podstatě, zřízení a moci státu církevního a občanského / Tomáš Hobbes   .  Praha :  Melantrich,  1941 . 375 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 8. Moudrost stoika Epikteta / přeložil Jos. Hrůša   .  Praha :  Bohuslav Hendrich,  1938 . 125 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 9. Myšlenky Marka Aurelia Antonina / přeložil [z latiny] a sestavil Josef Hrůša   .  Praha :  Bohuslav Hendrich,  1940 . 126, [ii] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 10. O Kyrově vychování = Kyrou paideia / Xenofon ; [v překladu a s poznámkami J. Hrůši a s úvodem Jiřiny Otáhalové-Popelové]   .  Praha :  Melantrich,  [1940?] . 228 s., front., [1] mapa
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. historie FF00/100