Search results

 1. Aldringenové v pobělohorských Čechách [rukopis] / Helena Milerová   .  2014 . 91 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Ars Montana : umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru česko-saského Krušnohoří na prahu raného novověku / autoři textů: Barbara Balážová, Richard Biegel, Daniela Dvořáková, Milena Hauserová, Petr Hrubý, Michaela Hrubá, Miroslav Kamenický, Tomáš Karel, Alžběta Kratochvílová, Miroslav Lacko, Petr Macek, Aleš Mudra, Magdalena Nespěšná-Hamsíková, Michaela Ottová, Jan Royt, Táňa Šimková, David Tomíček, Lubomír Zeman   .  Praha : ViaGaudium s.r.o. : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta ; Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2016 . 407 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 3. Barokní umění v severozápadních Čechách : sborník z kolokvia uskutečněného v Muzeu města Ústí nad Labem 24.-25. května 2001 / uspořádali Petr Hrubý a Michaela Hrubá   .  Ústí nad Labem :  Albis International,  2003 . 303 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 4. Barokní zbožnost ve světle knih zázraků na příkladu vybraných poutních lokalit v severozápadních Čechách / Iva Prošková   .  2017 . 174 listů, 52 nečíslovaných listů obrazové přílohy
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Bechyňové z Lažan : [rukopis] (příspěvek ke studiu podbrdské větve do poloviny 17. století) / Romana Pekárková   .  1999 . 122 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Bezdružičtí z Kolovrat a Středokluky na konci 16. a v první polovině 17. století : [rukopis] (příspěvek k dějinám pobělohorských konfiskací šlechtických majitelů ve středních Čechách) / Martina Zárubová   .  1999 . 66 listů, [17] listů příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Bílinská větev Lobkoviců od konce 15. do počátku 17. století / [rukopis] Michaela Braierová   .  2004 . 50 l., [11] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Brandýs nad Labem : [rukopis] rezidenční sídlo císaře Rudolfa II. / Milan Němeček   .  1999 . 141 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Břetislav a Jitka. Únos jako součást svatebního rituálu ve světle středověkých českých kronik / Petr Moc   .  2020 . 74 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Cechy královských měst severozápadních Čech v raném novověku [rukopis] / Eva Němečková   .  2015 . 233, xxxvi l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.