Search results

 1. 2. světová válka : Rozhodující okamžiky v nejničivějším celosvětovém konfliktu v dějinách lidstva / Richard O'Neill ; Z angl. přel. Václav Houžvička   .  [Praha] :  Orbis pictus,  1993 . 108 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D40/000
 2. Cross-border cooperation in theory and practice - the case of Czech-German borderland = Přeshraniční spolupráce v teorii a praxi - případ česko-německého pohraničí / Jonathan Grix, Václav Houžvička   .  Univerzita Karlova.Acta Universitatis Carolinae. Geographica XXXVII, 2002, 1.s. 61-77.
  article
 3. Czechs and Germans 1848-2004 : the Sudeten question and the transformation of Central Europe / Václav Houžvička ; translation by Anna Clare Bryson-Gustová   .  Prague : Charles University in Prague, Karolinum Press, 2015 . 648 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr20/000
 4. České pohraničí : Sborník statí / Uspoř. Václav Houžvička ; [Úvod] Jaroslav Zahálka ; Graf. úprava a obálka Jiří Huspek   .  Trutnov : Ústí nad Labem :  Bona Fide ; Sociálně ekonomický ústav ČSAV,  1991 . 196, 5 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/010
  kat. historie FF00/100
 5. Etnické a národnostní vztahy v pánevní oblasti severních Čech / František Zich, Václav Houžvička, Quido Kastner   .  Praha :  Sociologický ústav Akademie věd České republiky,  1995 . 42 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D30/000
 6. Historicko-politický rozměr vývoje pohraničních oblastí ČR/SRN / Václav Houžvička   .  Člověk v pohraničí.s. 247-252.
  article
 7. Holokaust a jeho popírání [rukopis] / Tereza Šulcová   .  2012 . 61 l. [3] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Jak se projevují křesťansko - etické ideály na integraci transformace České republiky : [rukopis] Pavlína Bubeníková   .  2005 . 63 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Kategorie svobody a její odraz ve svobodě jednotlivce : [rukopis] Vladimír Ruml   .  1998 . 52 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Kdo žije v pohraničí : česká část česko-německého pohraničí v procesech společenské transformace a evropské integrace / František Zich ... [et al.]   .  [Praha] :  Sociologický ústav Akademie věd České republiky,  1996 . 129 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000