Search results

 1. Antropologie smyslů / Jan Horský, Lenka Martinec Nováková, Vít Pokorný (eds.)   .  Praha : Togga, 2019 . 263 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním : úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy / Jan Horský   .  Praha :  Argo,  2009 . 339 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr20/000
 3. Dějiny, smysl a modernita : k 75. narozeninám Miloše Havelky / autoři: Johann P. Arnason, Zdeněk Beneš, Christiane Brenner, Johannes Gleixner, Maciej Górny, Friedrich Wilhelm Graf, Milan Hanyš, Jan Horský, Nina Lohmann, Robert Luft, Karel Müller, Zdeněk Nebřenský, Martin Nodl, Hedvika Novotná, Tomáš W. Pavlíček, Jiří Pešek, Martin Profant, Miloš Řezník, Lenka Řezníková, Martin Schulze Wessel, Marek Skovajsa, Jan Sokol, Jaroslav Střítecký, Karel Šima, Miloš Štědroň   .  Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i. : Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019 . 439 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Demografické, rodinné a sociální poměry na panství Děčín v polovině 17. století [rukopis] / Markéta Seligová   .  1994 . 225 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Evolvendi anthropologicae : vývoj v antropologických perspektivách / Lenka Hanovská, Jan Horský, Linda Hroníková a kol.   .  Praha :  Togga,  2012 . 349 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 6. F.X. Šalda a české dějepisectví / [rukopis] Milan Hes   .  1999 . 85 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. K myšlení o společnosti u Georga Simmela a Josefa Kaizla [rukopis] / Radek Nedvěd   .  1999 . 73 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Kulturní a sociální rozměr tajného nekatolictví na Opočensku v první polovině 18. stol. [rukopis] / Petr Šorm   .  1997 . 75 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Kulturní a sociální skutečnost v dějezpytném myšlení : příspěvky k dějinám českého dějepisectví doby Gollovy školy / uspořádal Jan Horský   .  V Ústí nad Labem :  Albis international,  1999 . 461 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
  kat. historie FF00/200
 10. Narace a (živá) realita / Jan Horský, Juraj Šuch (eds.)   .  Praha :  Togga,  2012 . 112 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. historie FF00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.