Search results

 1. --nejde jen o slova / Jan Horálek ; [ilustrace Karel Nepraš]   .  Chomutov :  Milenium,  2002 . 309 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Analýza jazyka politické strany SPR-RSČ v titulcích týdeníku Republika : v letech 1995 a 2003 [rukopis] / Bohumila Šilerová   .  2008 . 103 l., lxix l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Analýza sloganů v reklamních textech v tištěných médiích (jazyková a pragmatická stránka) / [rukopis] Jarmila Šnýdrová   .  2002 . 164 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Dědictví řeči / Igor Němec, Jan Horálek a kolektiv   .  Praha :  Panorama,  1986 . 468 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E30/000
 5. Diachronní sémantika a pragmatický význam / Jan Horálek   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2005 . 127 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/010
 6. Flexe a přechylování cizojazyčných příjmení v českém prostředí [rukopis] / Lenka Šeremetová   .  2011 . 43 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Charakteristické jazykové prostředky v reklamních textech [rukopis] / Dmitry Marenkov   .  2012 . 42 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Chodské nářečí a jeho odraz v krásné literatuře [rukopis] / Renata Aiznerová   .  2012 . 58 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. K lexikálním přejímkám z angličtiny / [rukopis] Jana Kubičinová (Vaňková)   .  1998 . 80 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Názvy restauračních a ubytovacích zařízení v Mělníku [rukopis] / Lucie Rosenkrancová   .  2011 . 79 l. [3] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100