Search results

 1. Česká kniha v minulosti a její výzdoba / PhDr. František Horák   .  Praha :  František Novák,  1948 . 253, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F20/000
 2. Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce 18. století : dodatky. D. II, Tisky z let 1501-1800. Část IV, Písmeno K-L. Čís. 3642-5134 / založil Zdeněk Tobolka ; pokračovali František Horák a Bedřiška Wižďálková   .  Praha :  Národní knihovna České republiky,  1998 . 172 s., 26 s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
  kat. historie FF00/100
 3. Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce 18. století : dodatky. D. II, Tisky z let 1501-1800. Část III, Písmeno D-J. Čís. 1809-3641 / založil Zdeněk V. Tobolka ; pokračovali František Horák a Bedřiška Wižďálková   .  Praha :  Národní knihovna,  1996 . 208 s., obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 4. Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Díl 2, Tisky z let 1501-1800. Část 7, Roč. 14., Seš. 198 až 206, Písničky - Pravidla / Red. František Horák za odb. spolupráce poradního sboru   .  Praha :  ČSAV,  1958 . S. 161-304
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 5. Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století : dodatky. Díl II., Tisky z let 1501-1800. Část II., Písmeno B-Č. Čís. 918-1808 / založil Zdeněk V. Tobolka ; pokračovali František Horák a Bedřiška Wižďálková   .  V Praze :  Národní knihovna,  1995 . i, 128 s., [18] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 6. Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století : dodatky. Díl II., Tisky z let 1501-1800. Část I., Písmeno A. Čís. 32-917 / založil Zdeněk V. Tobolka ; pokračovali František Horák a Bedřiška Wižďálková   .  Praha :  Národní knihovna,  1994 . v, 89 s., 16 s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 7. Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století : dodatky. Díl II., Tisky z let 1501-1800. Část VI., písmeno P-Píseň, čís. 6688-12820 / založil Zdeněk V. Tobolka, pokračovali František Horák a Bedřiška Wižďálková   .  V Praze :  Národní knihovna České republiky,  2006 . 244 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 8. Knihovna : vědeckoteoretický sborník. / Uspoř. Jaroslav Drtina a František Horák   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1967 . 551 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 9. Knihovna : vědecko-teoretický sborník. / Uspoř. Jaroslav Drtina a František Horák   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1962 . 535 s., obr. příl., vlož. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 10. Knihovna : vědeckoteoretický sborník. Sv. 10 / Uspoř. Věra Jirkovská a František Horák   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1977 . 521 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000