Search results

 1. Holdovací cesty českých panovníků do Vratislavi : v pozdním středověku a raném novověku (1437-1617) / Mlada Holá   .  Praha :  Casablanca,  2012 . 255 s., [8] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 2. Korunní země v dějinách českého státu. VII, Jan Zhořelecký : třetí syn Karla IV. / Lenka Bobková a Tomáš Velička ; ve spolupráci s Mladou Holou a Janem Zdichyncem   .  Praha : Casablanca, 2016 . 407 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 3. Lesk královského majestátu ve středověku : pocta prof. Phdr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 85. narozeninám / uspořádaly Lenka Bobková a Mlada Holá   .  Praha ; Litomyšl :  Paseka,  2005 . 378 s., [16] s. barev. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 4. Panovnická reprezentace v písemné kultuře ve středověku : sborník prací k životnímu jubileu profesora Ivana Hlaváčka / Marie Bláhová, Mlada Holá, Klára Woitschová (ed.)   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021 . 1 online zdroj (385 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  computer file
 5. Panovnická reprezentace v písemné kultuře ve středověku : sborník prací k životnímu jubileu profesora Ivana Hlaváčka / Marie Bláhová, Mlada Holá, Klára Woitschová (ed.)   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021 . 385 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 6. Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví / Marie Bláhová, Mlada Holá, Klára Woitschová (edd.)   .  V Praze : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018 . 361 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/200
 7. Profesoři pražské utrakvistické univerzity v pozdním středověku a raném novověku (1457/1458-1622) / Mlada Holá, Martin Holý a kol.   .  Praha : Academia : Historický ústav, 2022 . 650 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.