Search results

 1. Českokrumlovská latinská škola v době rožmberské / Josef Hejnic   .  Praha : Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1972 . 75 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 2. Dva humanisté v roce 1547 : [Jan Šentygar a Bohuslav Hodějovský] / Josef Hejnic   .  Praha :  ČSAV,  1957 . 63 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 3. Gesners europäische Bibliographie und ihre Beziehung zum Späthumanismus in Böhmen und Mähren / Josef Hejnic ; Václav Bok   .  Praha :  Academia,  1988 . 130 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 4. Chvála bláznivosti / [Autor:] Erasmus Rotterdamský, [pseud.] ; Z lat. orig. Móriás enkómion, id est Stultitiae laus přel. a pozn. opatřil Rudolf Mertlík ; Josef Hejnic: Chvála bláznivosti a její tvůrce   .  Praha :  Odeon,  1966 . 138, [2] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Chvíle rozkošné, vážné i teskné / Šimon Bouček-Venkovánek ; výbor z autorovy latinské básnické sbírky Opuscula s pozn. a doslovem připr. Josef Hejnic   .  Plzeň :  Západočeské nakladatelství,  1979 . 154 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 6. Latinská škola v Plzni a její postavení v Čechách (13.-18. století / Fot.: [kol.]   .  Praha :  Academia,  1979 . 69, [2] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 7. Pamětní nápis Bernardu Ignácovi z Martinic : výběr textů / Bohuslav Balbín ; k vyd. připravil, vybral a z lat. přel. Josef Hejnic ; typografie Zbyněk Kočvar   .  Praha :  Vyšehrad,  1988 . 144 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. historie FF00/100
 8. Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě. 6, Dodatky A–Ž / Josef Hejnic a Jan Martínek = Enchiridion renatae poesis Latinae in Bohemia et Moravia Cultae. 6, Supplementa A–Ž / Josef Hejnic et Jan Martínek   .  Praha :  Academia,  2011 . 334 s., [16] s. barev. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 9. Soupis prvotisků Západočeského muzea v Plzni / sestavil Josef Hejnic ; [anglický překlad Ondřej Roldán ; předmluva Ila Šedo ; fotografie Jan Gryc a Ivana Michnerová]   .  V Plzni :  Západočeské muzeum,  2000 . xiv, 147 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 10. Theriobulia = Rada zvířat / Jan Dubravius ; lat. text připravil a pozn. ke kritice opatřil Miroslav Horna ; souběž. z lat. přel., věcnými vysvětl. a rejstříky opatřil Eduard Petrů ; úvod E. Petrů, Josef Hejnic   .  Praha :  Academia,  1983 . 206 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. historie FF00/100