Search results

 1. A co básník / František Halas   .  Praha :  Československý spisovatel,  1983 . 462 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 2. A co? / František Halas ; [doslov Ludvík Kundera]   .  Praha :  Akropolis,  2006 . 60 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. A co? : Básnická sbírka / [Autor:] František Halas ; K vyd. připr. a doslov Dovršení naps. Ludvík Kundera ; Dřevoryty Bohdana Laciny   .  Brno :  Krajské nakladatelství,  1957 . 59, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 4. Básně / František Halas ; [uspořádali Jan Grossmann a Vladimír Justl ; předmluva Jan Grossmann]   .  Praha :  Československý spisovatel,  1957 . 494, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr10/000
 5. Básnické dílo / František Halas ; vyd. připravil Břetislav Štorek ; doslov: Milan Blahynka   .  Praha :  Československý spisovatel,  1978 . 452, [13] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 6. Brněnské pěvecké sdružení Foerster [zvukový záznam]   .  [Praha] :  Panton-Stereo,  1983 . 1 zvuková deska
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000
 7. Časy / František Halas ; Uspoř. a k vyd. připravil, ediční pozn. naps., různočtení, varianty, pozn. zprac. a obr. příl. uspořádal F. X. Halas ; Úvod Ludvík Kundera   .  Praha :  Československý spisovatel,  1981 . 398 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 8. Čtení o Františku Halasovi : ve zlomech moderny 1927-1969 / Marie Langerová, ed.   .  Praha : Institut pro studium literatury, 2020 . 288 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Dětem / František Halas ; nakreslil Ota Janeček   .  Praha :  Státní nakladatelství dětské knihy,  1961 . [66] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 10. Do usínání / [hudebnina] Zdeněk Pololáník   .  Praha :  Editio Moravia,  2001 . 1 partitura (20 s.)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000